שירותים ותמיכה

שירותים ללא תמורה:

שירותים בתשלום:

 ייעוץ בדוא"ל, טלפון בדיקת תקינות של מוצרי NAIM, שאינם במסגרת אחריות תקפה
 התקנה בסיסית בבית הלקוח של מוצרי NAIM שנרכשו מחוויה מוסיקלית בע"מ. תיקון תקלות  במוצרי NAIM שאינו במסגרת אחריות תקפה
 בדיקת תקינות של מוצרי NAIM במסגרת אחריות תקפה. הדגמת מוצרי NAIM בבית הלקוח – בהתאם למיקום, מורכבות ומשך ההדגמה – זיכוי מלא ינתן בעת רכישת פריטים שהודגמו