עצות להפקת מיטב הביצועים של מערכת אודיו ותיחזוקה

חיבורים וכבלים

יש להשתמש בכבלים ומחברים מקוריים, ללא שינוי וכפי שסופקו, או בכאלה המומלצים/מורשים ע"י היצרן.

ע"מ לקבל ביצועים מיטביים, מומלץ, מידי מספר חודשים, לכבות המכשירים ולאחר המתנה של כשתי דקות, לנתק ולחבר מחדש (אחד אחד) כל מחבר ומחבר פעמיים שלוש. פעולה זו מבטיחה חידוש אזור המגע החשמלי בין המחברים, העלול, במשך הזמן להיתקף ע"י כימיקלים הנמצאים באוויר.

יש למנוע מגע, ואפילו קרבה יתרה בין כבלים ובמיוחד, בין כבלי אות, כבלי חשמל וכבלי רמקולים.

מומלץ לאפשר לכבלים מעבר חפשי בין המכשירים המקושרים על ידם, ללא מגע בחפץ כלשהו.

אין לגלגל כבלים בעלי אורך עודף. במקרה הצורץ מומלץ לזגזג האורך העודף, תוך המנעות מיצירת עומס מיותר על אזור המגעים.

לקבלת ביצועים משופרים, יש להקפיד על חיבור הכבלים בהתאם לכיוון המסומן עליהם.

מיקום והעמדה יציבה של חלקי המערכת

כל הרכיבים האלקטרוניים של מערכת הקול, כולל הכבלים שביניהם והמחברים שבקצוותיהם, רגישים ומגיבים לרעידות, ולו הקלות ביותר.

כל רמקול, מפעיל, לצורך תפקודו, כוחות על סביבתו התומכת וכן רגיש לכוחות כאלה, המועברים אליו מסביבה זו.

תשומת לב קפדנית לווידוא יציבות התמיכה, לה זוכים רכיבי המערכת וצמצום הרעידות להן הם חשופים, יניבו תוצאה מוסיקלית משופרת!

בנוסף, מרבית רכיבי המערכת, מהווים מקור להשראה אלקטרו-מגנטית, העלולה להפריע לפעולה מיטבית של ריבים אחרים, המונחים מעליהם/מתחתם, או בסמוך אליהם.

שמירת מרווח מספיק בין הרכיבים, יבטיח הפקת תוצאה מוסיקלית משופרת!

חיבור רכיבים לרשת החשמל

חשוב להשתמש בכבלי החשמל המקוריים, המסופקים עם הרכיב, או בכבל המומלץ מפורשות ע"י היצרן. יש להשתמש אך ורק בתקע חשמל תקני בישראל.

יש לוודא שהחלקים המתכתיים של המחברים, מצד התקע והשקע כאחד, יהיו נקיים ומבריקים, כדי להבטיח מגע חשמלי טוב ביניהם.

יש להימנע ממתווכים מיותרים, בין שקע החשמל לתקע הרכיב (ריבוי מפצלים). בכל מקרה של צורך במפצל כזה (רב שקע), יש להשתמש במפצל חדש, ללא מפסק, המצויד בכבל עם תקע יצוק, המוגדר כ- 3×2.5 mm square. השימוש ב"מגיני ברקים" או "מייצבי רשת" למיניהם אינו מומלץ וצפוי לפגוע באיכות הביצוע המוסיקלי.

בתיאום עם חשמלאי מוסמך, מומלץ לוודא:

קיום קו הזנה רציף, בין קופסת החשמל של הדירה לבין שקע ההזנה של מערכת הקול.

במידת האפשר, נמומלץ קו אספקה ישיר ונפרד להזנת המערכת (ללא צרכנים נלווים לקו זה), המוזן מנתיך/ממ"ת של  10A לפחות .

במרבית הדירות, ניתן (באישור חשמלאי מוסמך ובביצועו) להתקין נתיך של 16A, ולעיתים אף של 20A.