הצעות מיוחדות


סוג מוצר

דגם

  מחיר

ספק כוח משומש Naim Hi-Cap Olive 2000-2200
 נגן מדיה חדש  NDX  14,000
 נגן מדיה משומש  NDX  8,000
מגבר הספק משומש  NAP 180  4,000
 קדם מגבר משומש NAC52כולל ספק כוח 20.000