אודות – NAIM AUDIO בישראל

"חוויה מוסיקלית" הוקמה בשנת 1994 ע"י אילן טמיר, כשמאחוריו כבר 20 שנות פעילות ביבוא, מכירה ושרות בישראל של רכיבי  מערכות קול מיצרנים מובילים: Linn, Grace, Supex, Dynavector, Dahlquist וכמובן Naim Audio .

 "חוויה מוסיקלית" נבחר להיות שם העסק, מפני ששחזור חווית המוסיקה בבית הלקוח נקבע כמטרת-על נשגבת ואף על פי כן ברת ביצוע, בהינתן השקעה משמעותית של ידע, נסיון, נחישות ומשאבים.

בסיס העבודה ב"חוויה מוסיקלית" הוא הבנת צרכיהם המוסיקליים – נוכחיים כעתידיים – של הלקוחות ותרגומם לשילוב מתאים של רכיבים, אשר לאחר התקנה מיומנת, מניב מכלול מנצח

חוויה מוסיקלית הינה מפיצה רשמית של חברת Naim Audio לישראל.

חוויה מוסיקלית מספקת שירותי מעבדה - היחידה בישראל המוסמכת ע"י היצרן 

מעבדות אחרות הפועלות בארץ, הטוענות להכרת מוצרי NAIM, אינן מוסמכות ע"י NAIM .

מסירת מוצרי החברה לטיפולן עלולה להתברר כמיקח טעות, מוסיקלית ומסחרית כאחד.

רק שירות מוסמך, הפועל בהנחיית היצרן ומשתמש בחלפים מקוריים המסופקים על ידו, מבטיח שימור רמת הביצועים של מוצרי Naim Audio לאורך שנים, תוך שמירה על סחירות גבוהה.

     המעבדה מטפלת גם בביצוע שדרוגים (רק כאלה המוצעים ונתמכים ע"י היצרן) .