‫‪ Naim Audioהינה יצרן יחודי של רכיבי מערכות קול – בתפישה, בפיתוח כלים ליישומה, בייצור מוקפד, בבקרת‬ המוצר בטרם משלוח ובאבטחת פעולתו המיטבית לאורך שנים רבות.‬

מתחילת דרכה, דרשה Naim Audio ממשווקי תוצרתה המורשים, התקנה מקצועית, לפי הוראותיה בבית הלקוח – מרכיב חיוני להפקת התוצאה המוסיקלית המיטבית.

כדי לוודא תפקוד מיטבי של מוצרי החברה לאורך שנים, מצוידים המפיצים המורשים של החברה בהוראות, אמצעים ורכיבים שעברו בדיקה וסינון, לתחזוקת כל מוצריה ברחבי העולם, כדי לשמר רמת הביצועים המקורית.

‫‪,המתכננת ומייצרת מערכות קול מתחילת שנות ה-70 – Naim Audio‬ לא הססה ללכת נגד מגמות שוק שגויות ואף לסלול דרכים חדשות בטכנולוגיה, להשגת ביצועים‬ משופרים של רכיבים ומכלול מערכת הקול. יצרנים רבים של מערכות שמע ניסו, מי במוקדם ומי במאוחר לחקות פרטים במבנה מוצריה – לא בהצלחה יתרה.‬

‫‪ ,יצרנית מובילה של מערכות שמע - Naim Audio‬החלה בקומץ מגברי קול והמשיכה עם טיונר ‪ ,FM‬  רמקולים, נגני דיסקים, ממירים (DAC) ונגני רשת, עד העמדת קו מוצרים בן‬ עשרות רכיבים, המכסה כמעט כל תפקוד בתחום שחזור המוסיקה המוקלטת והמאוחסנת.‬

‫‪ Naim Audio‬  ממשיכה לתכנן, לייצר (למעט סדרת MU-SO) ולבחון בקפדנות כל מוצריה בבריטניה – זאת במגמה לוודא שכל פריט העוזב את‬ המפעל יתפקד כנדרש.‬

אכן – כל מוצר של החברה, לאחר שעבר מסלול מכשולים מעבדתי – עובר בדיקה סופית בהאזנה!‬